ΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΕΡΟΒΙΑ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ – ΑΔΑ: ΨΒ3Υ46907Θ-Π0Δ

Θέμα: ΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΕΡΟΒΙΑ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 13:39:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3Υ46907Θ-Π0Δ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου