ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΓΔ. ΑΛ. – ΑΔΑ: ΨΤΨΑ46907Θ-ΔΨΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΓΔ. ΑΛ.
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 14:17:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΨΑ46907Θ-ΔΨΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου