ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΑΔΑ: ΨΤΝ346907Θ-ΖΧΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Ημερομηνία: 16/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2024 09:01:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΝ346907Θ-ΖΧΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου