ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ,ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ – ΑΔΑ: ΨΡΑΗ46907Θ-ΤΑ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ,ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:28:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΑΗ46907Θ-ΤΑ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου