ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΟΜΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙ – ΑΔΑ: ΨΠΣΤ46907Θ-ΣΗΒ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΟΜΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:36:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΣΤ46907Θ-ΣΗΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου