ΧΕ-126 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΛ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΟΤΛ46907Θ-ΩΡ3

Θέμα: ΧΕ-126 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΛ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:56:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΤΛ46907Θ-ΩΡ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου