ΧΕ-70 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1457/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2296/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΟΧ546907Θ-8ΒΑ

Θέμα: ΧΕ-70 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1457/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2296/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:56:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΧ546907Θ-8ΒΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου