ΧΕ-16 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024 – ΑΔΑ: ΨΟ5646907Θ-ΟΕ5

Θέμα: ΧΕ-16 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 07:29:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ5646907Θ-ΟΕ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου