ΧΕ-78 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 413/2023 & ΧΕ 731/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2050/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΜΥΛ46907Θ-ΡΔΒ

Θέμα: ΧΕ-78 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 413/2023 & ΧΕ 731/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2050/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:56:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΥΛ46907Θ-ΡΔΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου