ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΜΡΗ46907Θ-ΠΗ5

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 02/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2024 07:43:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΡΗ46907Θ-ΠΗ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου