Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΜΝΔ46907Θ-1ΦΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 07:36:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΝΔ46907Θ-1ΦΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου