ΧΕ-3 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024 – ΑΔΑ: ΨΛΗΟ46907Θ-Ρ34

Θέμα: ΧΕ-3 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 07:29:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΗΟ46907Θ-Ρ34
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου