ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ – ΑΔΑ: ΨΚ8846907Θ-ΠΝΜ

Θέμα: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 10:23:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ8846907Θ-ΠΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου