ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΝΥΣΤΕΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΗΕ146907Θ-Χ8Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΝΥΣΤΕΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 23/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 10:26:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΕ146907Θ-Χ8Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου