ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΗ0Σ46907Θ-ΟΩΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 10/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2024 10:19:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ0Σ46907Θ-ΟΩΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου