Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.229 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΓΛΗ46907Θ-ΗΟΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.229 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 11:59:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΗ46907Θ-ΗΟΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου