ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ – ΑΔΑ: ΨΦΖΕ46907Θ-ΤΞΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 09:23:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΕ46907Θ-ΤΞΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου