ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Λ – ΑΔΑ: ΨΕ3Ψ46907Θ-2ΗΔ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Λ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 09:02:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ3Ψ46907Θ-2ΗΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου