ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΨΔΚ046907Θ-Ψ21

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 13:48:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚ046907Θ-Ψ21
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου