ΧΕ-72 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1393/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2289/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΔ2Η46907Θ-Ξ0Ω

Θέμα: ΧΕ-72 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1393/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2289/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 10:30:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ2Η46907Θ-Ξ0Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου