ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ – ΑΔΑ: ΨΑΦ646907Θ-ΙΝΛ

Θέμα: ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 23/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2024 11:13:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΦ646907Θ-ΙΝΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου