Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.160 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ83Σ46907Θ-ΙΒ1

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.160 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 12:05:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ83Σ46907Θ-ΙΒ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου