ΧΕ-34 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1165/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2275/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ5ΩΕ46907Θ-ΛΜΦ

Θέμα: ΧΕ-34 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1165/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2275/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 07:41:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΩΕ46907Θ-ΛΜΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου