ΧΕ-39 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1879/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2274/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ5ΓΨ46907Θ-ΕΩΗ

Θέμα: ΧΕ-39 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1879/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2274/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 13:42:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΨ46907Θ-ΕΩΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου