ΧΕ-84 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2231/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ5ΦΩ46907Θ-ΞΗ3

Θέμα: ΧΕ-84 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2231/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΦΩ46907Θ-ΞΗ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου