ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤ – ΑΔΑ: Ψ5ΕΙ46907Θ-ΓΕΧ

Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤ
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 10:50:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΙ46907Θ-ΓΕΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου