Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρ Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: "ΧΑΡΤ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΝΟΣΟΚ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ–ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ" 2070/2023 – ΑΔΑ: Ψ4Π346907Θ-ΚΧ4

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρ Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: "ΧΑΡΤ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΝΟΣΟΚ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ–ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ" 2070/2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 11:21:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Π346907Θ-ΚΧ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου