ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ – ΑΔΑ: Ψ35Μ46907Θ-ΥΒ4

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
Ημερομηνία: 23/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2024 09:53:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ35Μ46907Θ-ΥΒ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου