ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ22646907Θ-81Θ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2024 11:13:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ22646907Θ-81Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου