ΧΕ-10 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/07/2024 – ΑΔΑ: Ψ1ΦΤ46907Θ-65Ο

Θέμα: ΧΕ-10 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/07/2024
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 07:29:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΦΤ46907Θ-65Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου