ΧΕ-96 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2284/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ04Ξ46907Θ-Α37

Θέμα: ΧΕ-96 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2284/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 15:33:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ04Ξ46907Θ-Α37
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου