ΧΕ-109 ΣΕΙΡΑ Α/2024 PLEXI GLASS 5mm – ΑΔΑ: Ψ00Ξ46907Θ-ΓΥΛ

Θέμα: ΧΕ-109 ΣΕΙΡΑ Α/2024 PLEXI GLASS 5mm
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:52:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ00Ξ46907Θ-ΓΥΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου