ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 9Ζ5Σ46907Θ-Ν4Δ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 14:13:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ5Σ46907Θ-Ν4Δ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου