ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 9Υ8Ι46907Θ-Υ3Ε

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 16/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2024 11:30:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ8Ι46907Θ-Υ3Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου