ΧΕ-65 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2230/2023 ) – ΑΔΑ: 9ΞΡΧ46907Θ-ΑΩΡ

Θέμα: ΧΕ-65 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2230/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:56:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΡΧ46907Θ-ΑΩΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου