ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 9ΒΙΦ46907Θ-ΨΧΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/01/2024 12:03:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΙΦ46907Θ-ΨΧΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου