ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ , ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ – ΑΔΑ: 9ΘΜ646907Θ-36Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ , ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 11:12:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΜ646907Θ-36Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου