ΧΕ-91 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΛΥΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1932/2023 ) – ΑΔΑ: 9ΤΓ846907Θ-ΛΩ7

Θέμα: ΧΕ-91 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΛΥΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1932/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 13:42:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΓ846907Θ-ΛΩ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου