ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ – CATHEJELL LIDOCAINE – ΑΔΑ: 9ΣΔΡ46907Θ-Μ2Β

Θέμα: ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ – CATHEJELL LIDOCAINE
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 14:24:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΔΡ46907Θ-Μ2Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου