ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙ – ΑΔΑ: 9ΡΑΠ46907Θ-Δ42

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙ
Ημερομηνία: 23/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2024 10:09:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΑΠ46907Θ-Δ42
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου