ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ( ΟΑΕΔ 55-67) ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΑΔΑ: 9ΟΥ646907Θ-Ρ9Β

Θέμα: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ( ΟΑΕΔ 55-67) ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 10:05:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΥ646907Θ-Ρ9Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου