ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΖΕΛΕ – ΑΔΑ: 9ΟΡΖ46907Θ-3Κ7

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΖΕΛΕ
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/01/2024 12:06:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΡΖ46907Θ-3Κ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου