ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: 9Ω5Ζ46907Θ-ΡΥΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 10:31:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω5Ζ46907Θ-ΡΥΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου