ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ , ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ – ΑΔΑ: 9ΚΡΠ46907Θ-4ΩΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ , ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 13:08:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΡΠ46907Θ-4ΩΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου