Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την διετή προμήθεια ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» 2063/2023 – ΑΔΑ: 9Κ2246907Θ-Δ6Ι

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την διετή προμήθεια ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» 2063/2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 10:16:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ2246907Θ-Δ6Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου