ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΡΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: 9ΙΜ346907Θ-ΛΒ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΡΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:32:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΜ346907Θ-ΛΒ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου