ΧΕ-36 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2210/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2272/2023 ) – ΑΔΑ: 9ΓΣΟ46907Θ-ΔΧΡ

Θέμα: ΧΕ-36 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2210/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2272/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΣΟ46907Θ-ΔΧΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου