ΧΕ-43 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2263/2023 ) – ΑΔΑ: 9ΓΛΤ46907Θ-7ΞΟ

Θέμα: ΧΕ-43 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2263/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΛΤ46907Θ-7ΞΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου