Την ανάγκη εκτέλεσης Συμβάσης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΕΓΜΑΤΑ " προηγ δεσμ 688/23 – ΑΔΑ: 9ΦΗΒ46907Θ-ΕΘΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης Συμβάσης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΕΓΜΑΤΑ " προηγ δεσμ 688/23
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 12:08:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΗΒ46907Θ-ΕΘΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου