ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 10mm, 29cm MEDIUM – ΑΔΑ: 9ΕΝ846907Θ-ΥΩΕ

Θέμα: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 10mm, 29cm MEDIUM
Ημερομηνία: 05/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2024 12:09:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΝ846907Θ-ΥΩΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου